Špeciálne balenie

Aby sme zabezpečili dodanie materiálu v takej vysokej kvalite, v akej bol od nás expedovaný, postaráme sa o jeho zabalenie na mieru podľa Vašich požiadaviek.

Námorná preprava
Námorná preprava
 • Špecifické balenie zodpovedajúce charakteru námornej prepravy
 • Balenie materiálu zodpovedá požiadavkám importnej krajiny
 • Zohľadnenie IPPC štandardov pri použití obalov vyrobených z dreva
Letecká preprava
Letecká preprava
 • Balenie odolné voči neoprávnenej manipulácii
 • Balenie zodpovedá predpisom mezinárodnej asociácie pre leteckú prepravu
 • Špeciálne zabezpečenie dodávky pomocov gurtní, aby bol tovar chránený pred prevrátením
 • Balenie materiálu zodpovedá požiadavkám importnej krajiny
 • Zohľadnenie IPPC štandardov pri použití obalov vyrobených z dreva
Laserové fólie
Laserové fólie
 • Typ Novacel, hrúbka 100 µm
 • Vhodná pro všetky povrchy z koróziiodolnej ocele
 • Pri skladovaní v exteriéri je ľahko odstrániteľná počas 6 mesiacov
 • Ochrana povrchu pri mechanickom opracovaní a ohýbaní

Naše služby