Manažment

Ing. Marián Kotrík
Ing. Marián Kotrík

Predseda predstavenstva STAPPERT Slovensko a.s.