Dodatočné testovanie materiálu

Spoľahlivosť dodávky je extrémne dôležitá. Spoľahlivosť garantujeme vďaka našemu prepracovanému systému riadenia kvality.

Dodatočné testovanie materiálu
  • Prítomnosť feritu je meraná a zdokumentovaná podľa požiadaviek zákazníka za účelom zistenia mechanických vlastností aj pri vysokých teplotách
  • Analýza spektrometrom pre určenie akosti ocele
  • Skúška ultrazvukom, rentgenová skúška
  • Meranie drsnosti povrchu produktov s povrchovou úpravou brúsenie a kefovanie

Naše služby