Informácie

STAPPERT Slovensko

Šimonovská 37, SK – 97271 Nováky

T +421 46 51834-20

F +421 46 51834-30

Email: slovensko@stappert.biz

Website: slovensko.stappert.biz

Firma zapísaná v Obchodnom registri OS Trenčín, SA vložka 266/R

IČO 31623158

IČ DPH SK2020468769

Právne oznámenie

Spoločnosť STAPPERT Slovensko a.s. zaisťuje, aby všetky informácie, ktoré sa nachádzajú na tejto webovej stránke, boli neustále aktualizované. Nedokáže však zaručiť, aby tieto informácie boli vždy aktuálne a správne a v tomto prípade nebude za takéto informácie zodpovedná.

Spoločnosť STAPPERT Slovensko a.s. si vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie takýchto informácií bez predchádzajúceho upovedomenia. Ak si želáte záväzné informácie pre vaše špecifické použitie alebo máte otázky týkajúce sa technických záležitostí, kontaktujte nás prosím.

Vylúčenie zodpovednosti

Na internetovej stránke STAPPERT SLOVENSKO a.s. sú umiestnené hyperlinky na ďalšie internetové stránky. Nasledovné platí pre všetky tieto linky:

STAPPERT SLOVENSKO a.s. nemá žiaden vplyv na vzhľad alebo obsah týchto stránok a týmto sa jednoznačne dištancuje od obsahu nachádzajúceho sa na všetkých takýchto stránkach, ktorých hyperlinky boli umiestnené na túto internetovú stránku.

Autorské práva

Obsah stránky STAPPERT SLOVENSKO a.s. je chránený autorským právom. Kopírovanie informácií alebo dát, najmä používanie textov, častí textov alebo ilustrácií, si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti STAPPERT SLOVENSKO a.s.