Záruka kvality pri skladovaní a delení materiálu

Stappert Slovensko zaručuje správne skladovanie, ako aj správny prenos značenia materiálu pri delení vyškolenými pracovníkmi o čom svedčí aj certifikát o prenášaní značky materiálu

TUV SUD Slovakia.