VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019!

VESELÉ VIANOCE
… A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019!
Vážený zákazník,

ďalší rok sa pomaly blíži ku koncu. Bol to rok, v ktorom sme prehĺbili spoluprácu s našimi zákazníkmi a rozšírili sme ponuku našich produktov a služieb na medzinárodnej úrovni. V nasledujúcom roku 2019 budeme pokračovať v našom programe INOX INTELLIGENCE s cieľom byť Vám plne k dispozícii v plnení Vašich požiadaviek.

Skôr ako sa naplní rok 2018, radi by sme Vám zaželali príjemné chvíle v kruhu najbližších v čase Vianoc a pri oslavách príchodu nového roka. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri realizácii Vašich projektov v roku 2019. Naši predajcovia sú plne pripravení  ponúknuť Vám efektívne nerezové riešenia. Prajeme Vám úspešný štart do nového roku!

Váš tím STAPPERT

INOX INTELLIGENCE